Óscar Freire: «Cada vez que digo que soy ciclista piensan que me dopaba»+

Óscar Freire: «Cada vez que digo que soy ciclista piensan que me dopaba»